Razgovarali smo s dr. Antoniom Bulumom, dr. med., specijalistom kliničke radiologije, koji je dio tima Centra za radiologiju Specijalne bolnice Sv. Katarina koja je od nedavno uvela i MSCT koronarografiju u svoju široku lepezu medicinskih usluga.

U intervjuu s dr. Antoniom Bulumom pročitajte kako funkcionira MSCT koronarografija, za što se koristi u medicini, koje su njene ključne prednosti u Sv. Katarini te kako pomaže u ranoj detekciji bolesti.

Kako funkcionira MSCT koronarografija i za što se koristi u medicini?

MSCT koronarografija ili CT koronarografija novija je radiološka dijagnostička metoda koja nam s pomoću kompjutorizirane tomografije (CT) omogućuje detaljan uvid u anatomiju srca i koronarnih arterija – krvnih žila koje opskrbljuju srce. MSCT koronarografiju primarno koristimo za neinvazivnu detekciju bolesti koronarnih krvnih žila, ali se koristi i za procjenu stanja koronarnih krvnih žila i nakon ranijih invazivnih ili operativnih zahvata.

Postoje li specifične pripreme ili smjernice za određene dobne skupine ili pacijente s određenim zdravstvenim stanjima prije MSCT koronarografije?

Pacijenti koji su niskog i srednje visokog rizika za razvoj bolesti srca i krvnih žila koje opskrbljuju srce su primarni kandidati za ovu pretragu, što uključuje i pacijente bez simptoma. Međutim, kandidati su i oni pacijenti koji su već ranije imali zahvate na koronarnim krvnim žilama, kao što su implantacija potpornica (stentova) ili ugradnja srčanih premosnica, a kod kojih je potreban neinvazivna procjena istih. Za samu pretragu nije potrebna posebna priprema, potrebno je samo ranije izvaditi nalaze bubrežne funkcije s obzirom na to da se tijekom pretrage pacijentu aplicira jodno kontrastno sredstvo.

Koje su ključne prednosti CT dijagnostike u Sv. Katarini?

Ključna prednosti MSCT dijagnostike u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina je činjenica da se CT pregledi provode na najnovijem Siemens Somatom Pro.Pulse Dual Source CT uređaju koji omogućuje najbolju kvalitetu pregledu uz najmanju moguću dozu zračenja.

Na koji način se postiže manja doza zračenja prilikom CT snimanja u Sv. Katarini?

Manja doza zračenja se postiže zahvaljujući Dual Source tehnologiji koja značajno skraćuje vrijeme snimanja te samim time potrebnu dozu zračenja da bi se postigla optimalna kvaliteta dobivenih snimki.

U Sv. Katarini koristite Dual Source CT tehnologiju. Možete li objasniti što to znači za pacijente?

Za razliku od klasičnih CT uređaja ranijih generacija koji koriste jednu rendgensku cijev za snimanje, noviji CT uređaji s Dual Source tehnologijom, kakav je i Siemens Somatom Pro.Pulse Dual Source CT uređaj u Sv. Katarini, koriste dvije rendgenske cijevi za snimanje pacijenta. Tako se značajno skraćuje vrijeme trajanja pregleda i zračenja, dobivaju se snimke izvrsne kvalitete te smanjuje doza zračenja za pacijenta.

Kako MSCT koronarografija pomaže u ranoj detekciji i praćenju bolesti?

MSCT koronarografija omogućuje neinvazivnu ranu detekciju koronarne bolesti prije nego su pacijenti razvili simptome te prije nego dođe do razvoja težih oblika bolesti srca i krvnih žila kao što je infarkt miokarda. Tako se pacijentu može na optimalan način korigirati njegova terapija i liječenje ili učiniti invazivna kardiološka obrada kako bi se spriječio razvoj težih oblika bolesti srca i koronarnih krvnih žila.

Kako se u Sv. Katarini rezultati MSCT koronarografije integriraju u daljnji tijek liječenja pacijenata s dijagnosticiranim srčanim bolestima?

U Specijalnoj bolnici Sv. Katarina nakon učinjene MSCT koronarografije se pacijenti s nalazom javljaju na kontrolni pregled svog nadležnog kardiologa. Tako se ovisno o nalazu CT koronarografije pacijentu može korigirati dosadašnje liječenje i terapija ili ga se može uputiti na daljnju kardiološku obradu ako je potrebno.

Koliko je MSCT koronarografija pouzdana u otkrivanju suženja ili blokada koronarnih arterija u usporedbi s drugim dijagnostičkim metodama?

MSCT koronarografija ima vrlo visoku pozitivnu i negativnu prediktivnu vrijednosti od preko 80% i 90% u otkrivanju suženja ili blokada koronarnih arterija u usporedbi s drugim dijagnostičkim metodama. To znači da je MSCT koronarografija vrlo precizna i točna u detektiranju suženja ili blokada koronarnih arterija kod onih pacijenata kod kojih postoji sumnja da imaju koronarnu bolest.


MSCT koronarografiju najčešće uspoređujemo s klasičnom, invazivnom koronarografijom te je u usporedbi s njom jednako pouzdana u otkrivanju suženja ili blokada koronarnih arterija. Za razliku od klasične invazivne koronarografije prilikom koje je potreban boravak u bolnici te se u angio sali kroz preponu ili ruku ulazi u arteriju i tako dolazi do srca, MSCT koronarografija je u neinvazivna metoda, nije potreban boravak u bolnici, a sam postupak snimanja traje samo nekoliko minuta.

Možete li podijeliti neki primjer kliničkog slučaja u kojem je MSCT koronarografija bila ključna za dijagnozu ili liječenje pacijenta?

Nedavno smo u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina imali klinički slučaj pacijenta koji je unazad nekoliko mjeseci imao pritisak u prsima pri naporu, npr. kod hodanja uz stepenice. Nakon osnovne kardiološke obrade, koja je bila uredna, indicirana je i učinjena MSCT koronarografija koja je detektirala blokadu jedne od koronarnih arterija, nakon čega je pacijent upućen na žurno daljnje liječenje. U ovom slučaju je MSCT koronarografija bila ključna za dijagnozu i daljnje liječenje pacijenta, jer smo s pomoću nje na vrijeme detektirali koronarnu bolest i spriječili nastanak težih oblika bolesti srca i krvnih žila.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)